TONDACH® prirodno lijep krov

Poslovna politika Tondach Bosna i Hercegovina d.o.o.

TONDACH profil kompanije

TONDACH® je vodeći proizvođač dugotrajnih visoko-vrijednih rješenja za krov napravljenih od prirodne gline.

TONDACH Gleinstätten AG je vodeći proizvođač crijepa u Centralnoj i Istočnoj Europi. TONDACH® 1992. godine ulazi na evropsko tržište i brzo zauzima poziciju tržišnog lidera. Danas TONDACH® djeluje u 11 zemalja na 28 lokacija, a u poslovnoj 2012. godini ostvaren je konsolidirani promet od 167 mil. EUR.

Visoka kvaliteta proizvodnje, inovacije i kompletna usluga garantiraju uspjeh kompanije TONDACH®. Primjena „State of the Art“ tehnologije u svim zemljama članicama koncerna omogućava efikasne proizvodne procese i kvalitativno vrijedne proizvode, koji su proizvedeni na bazi prirodne sirovine. Ciljevi kompanije TONDACH® su prije svega zadovoljstvo kupaca i zaposlenika, te neprekidan tržišni rast koji se postiže uz obogaćivanje široke palete proizvoda.