TONDACH® prirodno lijep krov

Vizualizacija krova

07. prosinca 2016
Zahvaljujući alatu za Vizualizaciju krova omogućava se da TONDACH® paletu proizvoda ugradite na razne primjere krovišta. Izaberite jedan krov koji želite da obradite , odaberite model crijepa kao njegovu boju. Rezultat vam se prikazuje krov sa odabranim modelom u odgovarajućoj boji.
Vizuelizacija krova

Vizualizacija krova