TONDACH® prirodno lijep krov

Organizacija prodaje Tondach BiH

 

Rukovodilac prodaje

Muhidin Bezdrob

Mob:+387 61-150-527
E-Mail: bezdrob.muhidin@tondach.ba

 

 

 

 

Komercijalni predstavnici krov/zid:

 

Said Bešlija

Tel: +387 61-198-698
E-Mail: beslija.said@tondach.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samir Bubić

Tel: +387 61-194-850
E-Mail:  bubic.samir@tondach.ba

 

 

 

 

Zoran Misirlić

Tel: +387 65-883-656
E-Mail: misirlic.zoran @tondach.ba