TONDACH® prirodno lijep krov

Zima dolazi, da li imate snjegobrane na vašem krovu?

24. listopada 2013
Držači rešetke ugrađuju se na dodatno ugrađenu letvu 2 puta 5x3 cm a bolja je primjena štafle 8x5 cm. Dodatna štafla se vezuje u rogove a držači se na osovinskom rastojanju od 60 cm, vezuju šarafima za nju.

Važno je držače ugrađivati na preklope crijepa a završetak nosača mora da leži iznad nosive letve. Ovo su osnovna uputstva sve detalje možete dobiti od Tondachovog tima.

Zima dolazi pripremite vas krov za zimu!!!

Tondach vam nudi praktične savjete za zaštitu od snijega.
Nas servis podrazumjeva izlazak na objekat i davanje konkretnih prijedloga kao i način ugradnje sistema za snijeg.
Pod Tondach sistemom za snijeg podrazumjeva se linijski sistem za snijeg( rešetka 3m i 5 držača) i metalni snjegobrane.
U regijama sa snježnih padavinama preko 50 cm, obavezna je ugradnja gore navedenih sistema.

Maksimalni visina snijega u BiH
Mjerenja od 1961