TONDACH® prirodno lijep krov

Uručene stipendije najboljim studentima EFSA-e

05. prosinca 2013

Dana 04.12.2013. održano je predavanje Nj. E. ambasadora Austrijske ambasade Martina Pammera na temu "Austrian Identities 1914 – 2014, paralleles to & meaning for Bosnian and Herzegovina“. Gostovanje Nj. E. organizovala je Alumni asocijacija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a predavanju su prisustvovali članovi Alumni asocijacije, profesori fakulteta i brojni studenti. Ambasador je povukao paralelu između dvije države koje imaju višegodišnju saradnju i čija se  zajednička historija proteže preko 100 godina. „Bosna i Hercegovina ima sličnu šansu kao Austrija poslije Prvog svjetskog rata da razvije snažan državni identitet, gdje postoji dovoljno prostora i za poboljšanje vladavine prava, efikasnu administraciju i stvaranje okvira gdje se privreda može brže i bolje razvijati“, izjavio je, između ostalog Pammer.

Ovu posebnu priliku je firma Tondach Bosna i Hercegovina d.o.o sa direktorom Doc. Dr. Jasminom Hošom na vrhu iskoristila da  uruči 12 jednokratnih stipendija najboljim studentima Ekonomskog fakulteta, koji su dio Dekanove liste najboljih studenata.

12 stipendija od po 500 KM dodijeljene su studentima I godine redovnog studija sa sljedećim prosjecima ocjena: Omar Hodžić (9.6), Mersiha Ruvić (9.4), Selma Pločo (9.36), Dalila Mujarić (9.18), Berina Šahinović (9.09), Zerina Pačariz (9), Medina Prijić ( 9.0)), II godine redovnog studija: Ema Talam (9.35), Mirza Šikalo (9.17), Nedžmija Turbo (9.0), studenti I godine Griffith College smjera: Ilma Šahbaz (9.0) i II godine: Tarik Terzić (9.17).

Ovo je već šesti put da firma Tondach Bosna i Hercegovina nagrađuje studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.