TONDACH® prirodno lijep krov

U Sarajevu je otvoren Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom. Tondach i Pipeleife sponzori projekta na kojem je mjesto fasade ugrađen Tondach crijep, Mulde vz.

24. svibnja 2016

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH, Sumero, otvorio je u Hotonju multifunkcionalni centar namijenjen za adekvatnu podršku životu u zajednici osoba s invaliditetom.

Sumero centar
Sumero centar

S ponosom, Tondach i Pipelife su među glavnim donatorima izgradnje Centra čije usluge će dnevno moći koristiti najmanje 40 osoba sa intelektualnim poteškoćama. Stručno osoblje pružat će korisnicima Centra podršku u izgradnji kvalitetnijeg života u lokalnoj zajednici, socijalizaciji i aktivnijem uključenju u društvenu zajednicu.   

Sumero Tondach
Sumero Tonadch