TONDACH® prirodno lijep krov

Tondach i Pipelife u funkciji prve pasivne kuće u Sarajevu

09. listopada 2014
Pasivna kuća
Pasivna kuća

Tondach crijep Venera engoba bakrenosmeđa kao i Pipelife cijevi za vodu i kanalizaciju ugrađeni su u prvu pasivnu kuću u Sarajevu. Nosioc posla, Promo Donji Vakuf  je svoju montažnu kuću prilagođenu modernim uslovima stanovanja i zaštiti prirode tj. korištenjem obnovljivih izvora energije, sagradio na Kovačima. Radi se o prvoj Pasivnoj kući u Sarajevu u općini Stari grad, koja će služiti kao ogledni objekat za sve zainteresovane za ovakvu gradnju. Tondach i Pipelife su nesebično podržali ovaj projekat , kompletan sistem crijepa i cijevi isporučen je na objekat. Svi elementi Tondach sistema su zastupljeni na ovom objektu:

-Završni crijepovi lijevi i desni, daju krovištu zatvorenu funkciju

-Posebno izrađeni sljemenjak za susret zida i krova

-Potkonstrukcije, krovna folija Fol-K visokih performansi sa integriranom ljepljivom trakom, zaštitna mrežica za ptice

-Sigurnosni sistemi i zaštita od snijega, linijski držači snijega i metalni snjegobrani