TONDACH® prirodno lijep krov

Tondach BIH i Pipelife podržali izgradnju Roditeljske kuće u Sarajevu

27. travnja 2016
RK1
Roditeljska kuca_2
RK 3
Roditeljska kuca_!

U Sarajevu je 26.  aprila, u organizaciji udruženja Srce za djecu koja boluju od raka u FBIH, završena izgradnja i svečano je otvoren objekat Roditeljska kućau krugu Pedijatrijske klinike KCUS.

Tondach BIHje s radošću i zadovoljstvom podržao izgradnju ovog objekta u koji su ugrađene cijevi za distribuciju vode i kanalizacije iz Pipelife in-house programa Radopress i Master 3.  

Roditeljska kuca