TONDACH® prirodno lijep krov

Ispitivanje crijepa Venera za rusko tržište za Olimpijske igre 2014. u gradu Soči

28. kolovoza 2013

Venera je crijep velikog formata koji je izabran za pokrivanje naselja koje se gradilo za Olimpijske igre 2014. godine u gradu Soči, Rusija. 

Naime, investitori su izvršili ispitivanje na površini od 1 m². Pri ispitivanju crijep Venera opterećen je sa 1080 kg što odgovara ca. 20 m snježnog nanosa. Opterećenje je naneseno direktno na crijep, a potkonstrukcija je urađena na klasičnoj letvi 5x3 cm. Crijep sa tako izrađenom potkonstrukcijom je zadovoljio zahtjeve investitora, te je odabran kao pokrovnim materijal za naselje.