TONDACH® prirodno lijep krov

Tehnička grupa

Servis, upute o ugradnji crijepa, krovne opreme i izdavanje garancije.

Tehnička grupa Tondach Bosna i Hercegovina:

Kuljuh Advan

kuljuh.advan@tondach.ba