TONDACH® prirodno lijep krov

Posebno za sanaciju krova

TONDACH®  linija proizvoda sa „kliznim letvanjem“ omogućava efikasnu i brzu sanaciju krova, s obzirom da je prostor pomaka tih crijepova do 6 cm. To podrazumijeva da se krovište pri prekrivanju ne mora ponovo letvati. To je ušteda vremena i novca!

Široka paleta proizvoda za sanaciju krova

TONDACH® nudi brojne modele crijepa za sanaciju krova uključujući rješenja za sekundarno krovište i elemente za zaštitu od nevremena. TONDACH®  u svom proizvodnom programu nudi brojne oblike crjepova, preko 25 nijansi boja i različite površine crijepa. Mogućnost izrade individualnog krova pružaju Vam prirodno crvena boja, mat ili glazura.

 

Prednosti krova pokrivenog TONDACH®-om  :

  • Mogućnost prilagođavanja na postojeći sistem letvanja
  • Crjepovi sa prostorom pomaka do max. 6 cm
  • Izjednačavanje malih razlika u mjerama kod postojećeg letvanja
  • Sigurnost i zaštita putem dvostrukih utora i kopča za bočni utor
  • Više od 25 nijansi boja
  • Čisti prirodni proizvod – bez kemijskih dodataka
  • 33 godine garancije

 

Više informacija na : TONDACH® Sanacija

100 godina životnog vijeka

TONDACH®- crijep je kompleksan proizvod zemlje, vode, zraka i vatre, u potpunosti bez hemijskih dodataka. Način pečenja na preko 1000°C osigurava vijek trajanja preko 100 godina.