TONDACH® prirodno lijep krov

Keramički pribor za krov

Prolazi kroz krovište su posebna vrsta izazova kod svih krovova. TONDACH sistemsko rješenje sa prolaznim crijepom, ljepilom i manžetama za brtvljenje sprječava oštećenja koji su prouzročena vlagom. Sa vanjske strane vizualno usklađen, sa unutarnje tehnički povezan a prije svega ne propuštajući zrak i vjetar.

Prolaz kroz krov