TONDACH® prirodno lijep krov

Keramički pribor za krov

Tondach® nudi brojna rješenja za novogradnju i sanaciju krova. Za izgradnju skladne i tehnički ispravne izvedbe krova potrebno je ugraditi keramički pribor. Po mjeri izrađeni keramički pribor nudi savršenu zaštitu od kiše, nevremena, grada i snijega.

Završetak krova

Prolaz kroz krov

Zaštita od snijega

Prozračivanje krova

Keramički ukrasi za krov